Dane z dnia 31.12.2011 r.

 

Powierzchnia

697 km2 

Struktura powiatu

1 gmina miejska

 

2 gminy miejsko-wiejskie

 

6 gmin wiejskich

Miasta w powiecie

Przeworsk

 

Kańczuga

 

Sieniawa

Liczba miejscowości wiejskich

96

Liczba ludności

Ogółem: - 79.355

 

Kobiety: - 40.355

 

Mężczyźni: - 39.000

Gęstość zaludnienia

114 osób /km2

Stopa bezrobocia

17,3%

Miejsca noclegowe

321

Powierzchnia lasów

23,6%

Powierzchnia użytków rolnych

68,2 %

Liczba szkół podstawowych

49

Gimnazja

21

Szkoły ponadgimnazjalne

5